Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Szatniarz

Kod: 962905
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Celem pracy szatniarza jest obsługa szatni . Główną funkcją jest sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem pozostawionych rzeczy w szatni. Szatnie mieszczą się w instytucjach użyteczności publicznej – restauracje, kawiarnie, baseny, urzędy, przedsiębiorstwa. Szatniarz wita gości, proponuje i zachęca klientów do pozostania w lokalu ( w przypadku kawiarni, restauracji ). W momencie gdy klient zdecyduje się pozostać – odbiera od niego garderobę, bagaż i wydaje żeton. Na żetonie znajduje się numer zgodny znumerem haczyka na którym szatniarz wiesza garderobę. Podobnie wygląda pozostawienie bagażu do przechowania. Szatniarz przez cały czas pobytu klienta w lokalu jest odpowiedzialny materialnie za pozostawione rzeczy. W swej pracy nie wykorzystuje żadnych urządzeń technicznych. Na życzenie klienta może przyszyć wieszak, może podać odzież przy stole ( szczególnie gościom specjalnym). Szatniarz sprzedaje drobiazgi – zapalniczki, żetony, karty telefoniczne, chusteczki higieniczne pracując jednocześnie szatni. Służy podstawową informacją na temat miasta, w którym jest gość. Niekiedy pyta o wrażenia z pobytu w lokalu i jednocześnie zachęca do ponownego odwiedzenia.W momencie opuszczenia przez klienta lokalu pobiera żeton, wydaje garderobę, bagaż i pobiera opłatę za przechowanie pozostawionego mienia.

W urzędach szatniarz dodatkowo pełni często rolę portiera. W sezonie letnim gdy nie pozostawia się garderoby na przechowanie, szatniarz zazwyczaj pełni funkcję ochrony budynku, często wykonuje prace naprawcze, niekiedy bywa „złotą rączką”.

Cechą człowieka najbardziej istotną na tym stanowiskujest odpowiedzialność.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę