Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Szaleciarz

Kod: 962904
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

Z uwagi na nie wyczerpujący fizycznie charakter pracy oraz brak specjalnych wymagań co do stanu zdrowia pracownika w pełni możliwe jest podjęcie pracy w zawodzie nawet w wieku przekraczającym pięćdziesiąt lat. Pracodawcy chętnie zatrudniają także emerytów.

Posiadanie uprzedniej praktyki w zawodzie nie odgrywa większej roli w ubieganiu się o pracę, choć oczywiście przemawia na korzyść kandydata.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę