Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Szaleciarz

Kod: 962904
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Praca w zawodzie szaleciarza należy do prac porządkowych. Głównym zadaniem szaleciarza jest utrzymywanie porządku i czystości w szalecie oraz pobieranie opłat za korzystanie z niego, jeżeli jest ono płatne.

Do zadań szaleciarza należy także, poza myciem urządzeń sanitarnych i pomieszczeń, ich dezynfekcja za pomocą środków chemicznych (specjalne proszki i płyny), dbałość o uzupełnianie zapasu mydła i ręczników papierowych, opróżnianie pojemników na śmieci oraz, w zależności od wyposażenia szaletu, nadzór nad dodatkowym sprzętem, na przykład nad dozownikami do mydła czy suszarkami do rąk. Czasami (najczęściej ma to miejsce w szaletach na dworcach) do obowiązków szaleciarza należy także utrzymanie czystości w znajdujących się w szalecie natryskach i pobieranie opłat za korzystanie z nich. Drobne czynności porządkowe szaleciarz wykonuje na bieżąco. Do jego obowiązków należy także dokładne posprzątanie i dezynfekcja całego szaletu co najmniej raz dziennie (lub częściej, w zależności od konkretnych wymagań).

W zawodzie występują dwie grupy stanowisk: pracownicy szaletów publicznych, ogólnie dostępnych, jak szalety na dworcu, oraz pracownicy szaletów w różnego rodzaju instytucjach i lokalach, na przykład w restauracjach, biurach i gmachach użyteczności publicznej. Zadania szaleciarzy są w obu wypadkach podobne, różni je jedynie kwestia pobierania opłat za korzystanie z szaletu (na ogół nie wchodzi ono w zakres obowiązków szaleciarza w gmachach użyteczności publicznej, jest natomiast jednym z głównych zadań szaleciarza na dworcach) oraz zakres i częstotliwość kontroli właściwego wykonania zadań roboczych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę