Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Szaleciarz

Kod: 962904
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania psychologiczne

Praca w zawodzie należy do zajęć monotonnych, dominują w niej czynności rutynowe. Zadania robocze nie zmieniają się, czasami przezkilka kolejnych godzin nie pojawiają się klienci. Dlatego kandydaci na pracowników powinni być odporni na nudę oraz długie przebywanie w samotności.

Ze względu na rodzaj pracy powinni oni charakteryzować się gotowością do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych.

Przy wykonywaniu zadań roboczych przydatne są także cechy takie, jak zręczność rąk, dokładność, zamiłowanie do porządku i czystości.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę