Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Szaleciarz

Kod: 962904
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Pracodawcy nie stawiają żadnych specjalnych wymagań co do stanu zdrowia i sprawności fizycznej kandydatów do pracy w zawodzie.

Ze względu na spokojny, raczej siedzący charakter pracy istnieje możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych, na przykład niedosłyszących, z niedorozwojem umysłowym niewielkiego stopnia lub z chorobą psychiczną w okresie remisji. Możliwe jest także obarczenie pracownika niepełnosprawnego tylko częścią zadań roboczych, na przykład jedynie pobieraniem opłat za korzystanie z szaletu.

Wykonywanie zawodu nie niesie zwiększonego ryzyka doznania wypadków przy pracy ani zagrożenia chorobami zawodowymi. Należy jednakże wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia alergicznych zmian skórnych u osób używających detergentów i środków dezynfekcyjnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę