Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Szaleciarz

Kod: 962904
Inna nazwa zawodu: nie występują

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy

Swoją pracę szaleciarz wykonuje w pomieszczeniach zamkniętych.

Zakres obowiązków szaleciarza zależy w dużej mierze od standardu danego szaletu -rodzaju i ilości dodatkowego wyposażenia, wystroju wnętrza, oddanych do użytku pracownika urządzeń i środków służących do utrzymania czystości. Z większą ilością urządzeń oddanych pod jego nadzór, z bardziej wystawnym wystrojem wnętrz wiąże się większa ilość obowiązków, jednakże w wypadku szaletów o wyższym standardzie utrzymanie czystości ułatwia zwykle większa ilość służących do tego środków i narzędzi dostępnych szaleciarzowi.

Większość czasu pracownik spędza w pozycji siedzącej, dlatego praca nie należy do wyczerpujących fizycznie.

Wykonywanie zawodu nie niesie ze sobą zagrożenia wypadkami przy pracy ani chorobami zawodowymi, należy jednak przygotować się na nieraz nieprzyjemne warunki pracy(związane z często niezadowalającym stanem technicznym szaletów, szczególnie publicznych), takie jak wycieki wody z urządzeń, zanieczyszczenia, zapachy, lub niekulturalne zachowanie się klientów. Dotyczy to szczególnie pracy w szaletach publicznych.

warunki społeczne

Praca szaleciarza z natury związana jest z kontaktem z ludźmi, w trakcie jej wykonywania zdarzają się jednak również kilkugodzinne okresy czasu, które pracownik spędza samotnie.Warunki pracy są różne w zależności od miejsca pracy - pracownicy szaletów publicznych są o wiele częściej narażeni na nieprzyjemne warunki pracy oraz nieuprzejme lub niekulturalne zachowanie klientów niższaleciarze w restauracjach, hotelach i innych podobnych miejscach, gdzie szalet przeznaczony jest wyłącznie do użytku gości i stanowi część lokalu.

Ryzyko konfliktów z klientami jest niewielkie i występuje głównie w pracy w szalecie publicznym, na przykład na dworcu.

Praca należy do monotonnych, dominują w niej czynności rutynowe.

warunki organizacyjne

Swoje zadania szaleciarz wykonuje samodzielnie. Efekty jego pracy, szczególnie stan czystości szaletu, kontrolowane są okresowo. Dokładność i częstotliwość przeprowadzania kontroli zależy od konkretnej instytucji i w szaletach publicznych jest zwykle mniejsza niż w szaletach w restauracjach czy hotelach.

Od szaleciarza nie wymaga się zwykle specjalnego stroju. Pracownik otrzymuje jednakże fartuch, pracodawca zapewnia też przybory do sprzątania i środki czystości.

Godziny pracy szaleciarza są na ogół stałe. W szalecie publicznym lub w lokalu czynnym całą dobę występujemożliwość pracy w systemie zmianowym. W takim wypadku praca może także być wykonywana w nocy.

Pracodawca może również wymagać pracy w dni powszechnie wolne od pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę