Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Szaleciarz

Kod: 962904
Inna nazwa zawodu: nie występują

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie nie jest konieczne żadne specjalne wykształcenie. Również ukończenie szkoły podstawowej nie jest koniecznym warunkiem zatrudnienia.

Kandydat powinien być osobą czystą, lubiącą porządek, solidną oraz budzącą zaufanie. Wśród osób wykonujących zawód szaleciarza przeważają kobiety.

Wiek kandydata na pracownika oraz uprzednia praktyka w zawodzie raczej nie mają wpływu na szanse znalezienia nowego miejsca pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę