Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Szaleciarz

Kod: 962904
Inna nazwa zawodu: nie występują

PrzeciwwskazaniaI. Sprawność kończyn dolnych
Sprawność kończyn dolnych : Zaburzenia dużego stopnia


II. Sprawność kończyn górnych
Zręczność rąk : Zaburzenia dużego stopnia
Zręczność palców : Nie dotyczy


III. Sprawność narządów zmysłów
Słuch : Nie dotyczy
Wzrok : Zaburzenia dużego stopnia
Węch : Nie dotyczy
Smak : Nie dotyczy
Równowaga : Zaburzenia dużego stopnia


IV. Sprawności sensomotoryczne
Rozróżnianie barw : Nie dotyczy
Widzenie stereoskopowe : Nie dotyczy
Koordynacja wzrokowo-ruchowa : Zaburzenia dużego stopnia
Percepcja kształtów : Nie dotyczy


V. Sprawność podstawowych układów fizjologii człowieka
Krążenia : Nie dotyczy
Oddechowego : Zaburzenia dużego stopnia
Nerwowego : Nie dotyczy
Mięśniowego : Nie dotyczy
Mięśniowego : Nie dotyczy
Kostno-stawowego : Zaburzenia dużego stopnia


VI. Sprawności psychiczne człowieka
Upośledzenie umysłowe : Nie dotyczy
Zaburzenia nerwicowe : Nie dotyczy


VII. Cechy ogólne
Budowa ciała : Nie dotyczy
Ogólna wydolność fizyczna : Nie dotyczy
Sprawność ekspresji werbalnej : Nie dotyczy


VIII. Inne czynniki
Nosicielstwo chorób zakaźnych : Nie dotyczy
Zniekształcenia, problemy z wyglądem : Nie dotyczy

- częściowym lub całkowitym wyeliminowaniu zadań i czynności zawodowych wymagających wysokiej sprawności równowagi Sprawności sensomotoryczne - koordynacja wzrokowo-ruchowa: - częściowym lub całkowitym wyeliminowaniu zadań i czynności zawodowych wymagających wysokiej sprawności koordynacji wzrokowo-słuchowej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę