Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Parkingowy

Kod: 962903
Inna nazwa zawodu: stróż na parkingu strzeżonym, dozorca

Zadania i czynności

Parkingowy jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo na parkingu oraz pobieranie opłat za postój.

Parkingowy może pracować na parkingach strzeżonych i niestrzeżonych. Jednakowym zadaniem dla parkingowych na wszystkich rodzajach parkingów jest pilnowanie właściwego parkowania pojazdów.

Głównym zadaniem parkingowego na parkingach strzeżonych jest pilnowanie powierzonych mu pojazdów przed kradzieżą lub uszkodzeniem, a często również innych obiektów znajdujących się na terenie parkingu np. kiosku. W tym celu (na parkingach tradycyjnych) parkingowy okresowo, np. co 30 min., obchodzi teren, aby sprawdzić czy pojazdy pozostają bezpieczne na swoim miejscu. Na nowoczesnych (np. wielopoziomowych nadziemnych i podziemnych) parkingach kontrolowanych systemem kamer, pilnowanie pojazdów ogranicza się do obserwacji sytuacji na monitorach znajdujących się w pomieszczeniach służbowych. Parkingowy nadzoruje ruch na parkingu, nie wpuszcza na jego teren osób postronnych. Jeśli jest to konieczne odnotowuje godziny wjazdu i wyjazdu wraz z danymi o samochodzie i kierowcy oraz wydaje kierowcy płatny dokument uprawniający do korzystania z parkingu przez określony czas (np. abonament miesięczny). Istotnym zadaniem parkingowego jest również pobieranie opłat za parkowanie oraz wystawianie dowodów wpłaty (np. faktur) – niekiedy potrzebna jest umiejętność obsługi kasy fiskalnej lub komputera. Na parkingu miejskim parkingowy wydaje tzw. bilety postojowe z zapisanym czasem parkowania, umożliwiające podliczenie i pobranie należności.

Parkingowy w razie uszkodzenia samochodu na parkingu lub próby jego kradzieży wzywa pracowników ochrony lub policję i zabezpiecza miejsce zdarzenia.

W niektórych miejscach pracy parkingowy jest zobowiązany również do utrzymywania czystości - zamiata lub odśnieża teren, dopilnowuje wywozu śmieci, sprząta stróżówkę. Jeśli do pilnowania parkingu są również zaangażowane psy, parkingowy opiekuje się nimi.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę