Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Bileter

Kod: 962901
Inna nazwa zawodu: bramkarz

Zadania i czynności

Bileter jest odpowiedzialny za sprzedaż biletów i udzielanie informacji w instytucji w której pracuje. Podstawowe zadania, obowiązki, zakresy odpowiedzialności różnią się od siebie w zależności od miejsca pracy biletera.

Głównym zadaniem biletera jest sprzedawanie klientom biletów w instytucjach użyteczności publicznej np. w kinie, teatrze, filharmonii, hali sportowej, na basenie a także w komunikacji miejskiej i kasach biletowych.

Bileterzy sprzedający bilety w komunikacji miejskiej, autobusowej, kolejowej wystawiają dodatkowo legitymacje do imiennego biletu okresowego. Sprawdzają również uprawnienia do zakupu biletu ulgowego.

Osoby pracujące na stanowisku biletera w teatrze, kinie, filharmonii, parku wodnym sprawdzają także ważność biletu przy wpuszczaniu gości na sale. Wskazują także miejsce, które gość powinien zająć.

Bileterzy prowadzą również rezerwację biletów dla gości indywidualnych i grup zorganizowanych. Przedstawiają zainteresowanym repertuar teatru, kina, opery. Zajmują się sprzedażą programów informacyjnych. Dbają pośrednio o bezpieczeństwo gości i tym samym są odpowiedzialni za utrzymanie porządku wśród publiczności. Wszyscy bileterzy, bez względu na miejsce pracy udzielają informacji dotyczących sprzedaży produktów ( biletów) w kasach komunikacji miejskiej. Udzielają informacji na temat miejsca w którym gość się znajduje – np. teatr, opera. W większości instytucji bileterzy obsługują program komputerowy niezbędny do rezerwacji i sprzedaży biletów.

Najbardziej charakterystyczne cechy zawodu to odpowiedzialność, umiejętność pracy w warunkach monotonnych i dokładność.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę