Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Sprzątaczka biurowa

Kod: 911207
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

ZADANIA I CZYNNOŚCI

Głównym celem pracy sprzątaczki jest zapewnienie porządku i czystości w miejscach jej powierzonych. Zakres obowiązków sprzątaczki jest bezpośrednio uzgadniany z pracodawcą i zależy od miejsca podejmowania pracy.

Do najbardziej charakterystycznych zajęć w tym zawodzie należy: zamiatanie (podłogi, posadzki) wycieranie, mycie (schody, okna, lamperie, balustrady), odkurzanie (dywany, wykładziny dywanowe), ścieranie kurzy (biurka, parapety, szafy) i inne tego typu czynności wykonywane ręcznie jak również za pomocą prostych narzędzi i maszyn. Sprzątaczka systematycznie usuwa śmieci, opróżnia kosze, śmietniczki i popielniczki. Myje, czyści, dezynfekuje urządzenia sanitarne, pilnuje, aby w łazienkach i toaletach zawsze było mydło, ręcznik i papier toaletowy.

Jeśli na terenie wykonywania obowiązków znajdują się zieleńce (trawniki, klomby, krzewy) sprzątaczka zajmuje się również ich pielęgnacją tzn. podlewaniem, pieleniem roślin, dbaniem o ich estetyczny wygląd. Jesienią grabi liście z chodników i trawnika. W zimie do jej zadań należy również odśnieżanie wejść do budynku i miejsc do niego przylegających.

Wymienione powyżej zadania wchodzą w zakres obowiązków typowych i charakterystycznych dla sprzątaczki. Oprócz tego każda z nich musi się uporać z obowiązkami specyficznymi dla miejsca wykonywania swojej pracy.

Sprzątaczka w hotelu poza czynnościami porządkowymi codziennie zmienia pościel i ręczniki w pokojach hotelowych, uzupełnia niedobory materiałów toaletowych i artykułów reklamowych. W szpitalu, ośrodku pielęgnacyjnym i placówkach opiekuńczych sprzątaczka wykonując zadania związane z utrzymywaniem ładu i porządku pomaga również pielęgniarkom w karmieniu, myciu pacjentów, podaje chorym baseny, kaczki, miski nerkowate i je dezynfekuje. Pracując w szkole może pomagać dzieciom w prostych czynnościach (sznurowanie butów), a nauczycielom w utrzymywaniu spokoju wśród uczniów podczas przerw.

Osobę zatrudnioną na stanowisku sprzątaczki obowiązuje przestrzeganie instrukcji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także dbanie o pomieszczenia i wyposażenie miejsc powierzonych jej pieczy.

Swoje obowiązki wykonuje przy pomocy różnych narzędzi i przedmiotów m.in. miotły, szczotki, ścierki, mopa, froterki, odkurzacza, drabiny, sprzętu zmechanizowanego do czyszczenia, zmywania i zamiatania.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę