Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Sprzątaczka biurowa

Kod: 911207
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości zatrudnienia

Szanse na zatrudnianie przy pracach porządkowych są duże i różnorodne. Sprzątaczki mogą pracować m.in.: w hotelach, biurach, szpitalach, spółdzielniach mieszkaniowych, sklepach, bankach itp. Najczęściej nie są one zatrudniane przez wyżej wymienione instytucje, ale pracują dla firmy sprzątającej, która świadczy usługi porządkowe dla danej placówki.

Ofert pracy w tym zawodzie jest wiele, ale barierą do jej uzyskania jest nierzadko wymóg posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Firmy sprzątające chcą w ten sposób zmniejszyć koszty zatrudnienia pracowników, często są Zakładami Pracy Chronionej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę