Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Sprzątaczka biurowa

Kod: 911207
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania psychologiczne

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

Dokładność, skrupulatność a zarazem szybkość wykonywania pracy to niezbędne cechy każdej dobrej sprzątaczki. Zamiłowanie do porządku i czystości gwarantuje prawidłowe wykonywanie powierzonych jej obowiązków.

Osoba zatrudniona na analizowanym stanowisku codziennie styka się z różnego rodzaju śmieciami, zanieczyszczeniami i nieczystościami, dlatego duże znaczenie ma gotowość do wykonywania pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych.

Charakter pracy wymaga od sprzątaczki wytrzymałości na długotrwały wysiłek, małej podatności na zmęczenie i umiejętności wykonywania obowiązków w warunkach monotonnych. W związku z tym największe szanse na powodzenie w tym zawodzie mają osoby wytrwałe, systematyczne i cierpliwie dążące do wyznaczonego celu. Dodatkowo przydatna będzie łatwość szybkiego przerzucania się z jednej czynności na drugą, ponieważ nierzadko pracownik porządkowy musi w krótkim czasie wykonać kilka różnych robót jednocześnie.

Dobrze, jeśli osoba wykonująca pracę sprzątaczki posiada umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi, gdyż styka się z nimi często podczas swojej pracy. Gdy wykonuje swoje obowiązki wśród osób chorych i cierpiących, czyli w szpitalach, ośrodkach pielęgnacyjnych, hospicjach i placówkach opiekuńczych, sprzątaczkę powinien charakteryzować szacunek do drugiego człowieka, wyrozumiałość, tolerancja i życzliwość.

Należy dodać, iż sprzątaczka musi być taktowna, nie drażnić swoim wyglądem, głośnym i nieodpowiednim zachowaniem, dlatego znajomość zasad dobrego wychowania będzie dodatkowym jej atutem.

Przy pielęgnacji zieleńców, kwiatów doniczkowych sprzątaczce przydadzą się zainteresowania ogrodnicze i zamiłowanie do przyrody.

Ponieważ hierarchia organizacyjna stawia sprzątaczkę w roli podwładnego, istotna w tym zawodzie jest umiejętność podporządkowania się tak wymaganiom zawodu jak i przełożonym.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę