Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Sprzątaczka biurowa

Kod: 911207
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

MOŻLIWOŚCI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ

W zawodzie sprzątaczki są bardzo ograniczone możliwości awansu. Jako formę awansu można potraktować założenie własnej firmy usługowej, świadczącej usługi porządkowe, ale takie szanse mają tylko osoby przedsiębiorcze.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę