Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Sprzątaczka biurowa

Kod: 911207
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania fizyczne i zdrowotne

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE

Praca sprzątaczki zaliczana jest do prac średnio ciężkich. Od kandydatów do pracy wymagana jest ogólnie duża sprawność i wydolność fizyczna.

Z uwagi na fakt, iż sprzątaczka wykonuje swoje obowiązki chodząc, stojąc, trwając w niewygodnej pozycji musi posiadać dużą sprawność układu kostno - stawowego i mięśniowego. Ważny jest także dobrze funkcjonujący układ oddechowy i krążenia.

Istotna w tym zawodzie jest wysoka sprawność manualna. Zręczne ręce i palce stanowią podstawę dobrego wykonywania zadań i czynności. Pomocna jest również dobra koordynacja wzrokowo - ruchowa i szybki refleks (praca przebiega w szybkim tempie).

Przeciwwskazaniem do podjęcia pracy w tym zawodzie są alergie, choroby skóry, wady wzroku, których nie można skorygować okularami, zaburzenia równowagi, świadomości i choroby psychiczne.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę