Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Sprzątaczka biurowa

Kod: 911207
Inna nazwa zawodu: nie występują

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

WARUNKI PODJĘCIA PRACY W ZAWODZIE 

Analizując oferty pracy na stanowisko sprzątaczka można zauważyć, iż pracodawcy nie stawiają kandydatom zwykle wymagań dotyczących wykształcenia. Z reguły wystarcza ukończenie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej. Decydujące są chęci i motywacja do podjęcia pracy.

Do pracy na stanowisku sprzątaczki może przystąpić osoba, który posiada ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań, poświadczone zaświadczeniem lekarza medycyny pracy, ukończyła 18 lat i została przeszkolona z zakresu przepisów przeciwpożarowych, a także bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zdecydowana większość wykonujących analizowany zawód to kobiety, ale do prac porządkowych w niektórych miejscach (hale przemysłowe, dworce, środki transportu) przyjmowani są mężczyźni.

Często firmy zatrudniające osoby sprzątające to Zakłady Pracy Chronionej, w związku z tym od kandydatów wymagają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę