Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kierowca autobusu

Kod: 833101
Inna nazwa zawodu: szofer

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

Zawód kierowcy polega na prowadzeniu różnego rodzaju pojazdów, które służą do transportu ludzi i towarów na duże i małe odległości. Bez względu na typ pojazdu w pracy każdego kierowcy występują zadania i czynności, które są charakterystyczne dla tego zawodu. Przed wyruszeniem w trasę kierowca musi przygotować samochód do jazdy. Jego obowiązkiem jest sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Kierowca powinien sprawdzić poziom oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodzącego, poziom płynu w spryskiwaczach, działanie sygnału dźwiękowego, działanie świateł zewnętrznych. Na bezpieczeństwo jazdy ma także wpływ właściwe ustawienie fotela, lusterek i zagłówków. W czasie jazdy obowiązkiem kierowcy jest dbanie o bezpieczeństwo własne, przewożonych pasażerów i towarów oraz innych użytkowników drogi. Kierowca musi przestrzegać także godzin pracy i przerw zgodnie z przepisami o czasie pracy kierowcy. Po zakończeniu jazdy kierowca zgłasza ewentualne usterki dyspozytorowi, prowadzi dokumentację jazdy, ma obowiązek stałego utrzymywania estetyki swojego pojazdu. Kierowca odpowiedzialny jest także za zabezpieczanie pojazdu przed kradzieżą, uruchomieniem lub użyciem przez osoby niepowołane. Zmniejszenie ryzyka kradzieży powodują między innymi następujące czynności zabezpieczające: korzystanie z dobrze oświetlonych parkingów strzeżonych, używanie alarmu, zamykanie samochodu przed wyjściem. Obowiązkiem kierowcy jest także przestrzeganie terminów przeglądów technicznych, gwarancyjnych i okresowych.

Wymienione wyżej zadania wchodzą w zakres obowiązków typowych i charakterystycznych dla tego zawodu. Oprócz tego, to typ pojazdu decyduje o charakterze pracy kierowcy. Kierowca autobusu przewozi ludzi na masową skalę w komunikacji miejskiej czy międzymiastowej. Nie ma on swobody w wyborze trasy. Trasa jest ściśle wytyczona tak samo, jak miejsca przystanków oraz czas, kiedy należy tam przybyć. Kierowca autobusu może sprzedawać bilety pasażerom i ma prawo je kontrolować oraz pomaga osobom wsiadającym i wysiadającym. Kierowca ciężarówki przewozi towary zgodnie ze zleceniem. Nadzoruje także ich załadunek i rozładunek. Wśród kierowców samochodów ciężarowych można wyodrębnić tych, którzy zajmują się rozwożeniem towaru w obrębie jednego miasta, pracujących w transporcie krajowym oraz w przewozach międzynarodowych. Kierowca taksówki przewozi ludzi na zamówienie. Przyjmuje zlecenia telefonicznie z centrali lub bezpośrednio od klienta. Może także na życzenie klienta dokonywać niewielkich zakupów i przewozić je pod wskazany adres lub przewozić przesyłki kurierskie. Dodatkowych czynności poza kierowaniem pojazdem, może wymagać praca kierowców pojazdów specjalnych (wozy straży pożarnej, karetki pogotowia). Kierowca wozu straży pożarnej może bezpośrednio uczestniczyć w akcji gaszenia pożaru, obsługując sprzęt gaśniczy. Jest to możliwe wówczas, gdy posiada także kwalifikacje strażaka. Podobnie kierowca karetki pogotowia, może pomagać lekarzowi czy sanitariuszowi w przenoszeniu chorego. Zdarza się bowiem, że kierowca karetki ma certyfikat ratownika medycznego i w akcji wspomaga aktywnie lekarza.

Kierowca osobisty wozi szefa firmy. Pracując na tym stanowisku trzeba brać pod uwagę dłuższe wyjazdy, wielogodzinne czekanie na wożoną osobę, wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego. Bardzo wąską kategorię kierowców zawodowych stanowią kierowcy samochodów wyścigowych czy rajdowych. Kierowcy wyścigowi biorą udział w wyścigach na specjalnie wydzielonych, zamkniętych torach. Kierowcy rajdowi uczestniczą w rajdach określonego typu na specjalnie w tym celu przekonstruowanych samochodach seryjnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę