Doradca 2000 - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii


Nagłówek

Doradca 2000

Aparatowy produkcji wyrobów maczanych

Kod: 814101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Głównym celem pracy operatora maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych jest wytwarzanie przedmiotów z mieszanek gumowych i tworzyw sztucznych. Asortyment produkowanych wyrobów jest bardzo zróżnicowany, np. od uszczelek gumowych o wymiarach kilku milimetrów i folii o grubości setnych części milimetra do wielkich opon ciągnikowych i dużych przestrzennych wyrobów z tworzyw sztucznych. Dlatego w zawodzie operatora maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych istnieje konieczność specjalizacji na operatora maszyn do produkcji wyrobów z mieszanki gumowej i na operatora maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Kolejną specyfiką tego zawodu jest różnorodność wykonywanych czynności związanych z produkcją wyrobów oraz przygotowaniem surowców do produkcji. Ta wielość czynności szczególnie wyraźna jest przy produkcji wyrobów z mieszanek gumowych.

Przygotowanie mieszanek gumowych wymaga obsługi wielu urządzeń, takich jak: młyny, mieszalniki, walcarki itp. Maszyny te mogą być obsługiwane bezpośrednio, tzn. operator waży ręcznie na wadze kolejne składniki mieszanki i następnie ładuje je do mieszalnika. Taki system pracy spotykany jest w małych lub starych zakładach produkcyjnych, a także w dużych zakładach przy sporządzaniu specjalnych mieszanek. W nowoczesnych zakładach proces ważenia i przygotowania mieszanek gumowych jest zautomatyzowany a praca operatorów sprowadza się w zasadzie do zdalnego sterowania oraz nadzoru pracujących urządzeń.

W wyniku przeprowadzenia licznych operacji, z których najważniejsza jest wulkanizacja, powstaje gotowy wyrób gumowy lub ebonitowy. Wulkanizacja i poprzedzające ją procesy są w różnym stopniu zautomatyzowane i w skrajnych przypadkach praca operatora sprowadza się jedynie do zaprogramowania, kontroli pracy urządzenia, kontroli form oraz załadunku wyrobu z mieszanki gumowej na podajnik.

Maszyny, urządzenia oraz czynności operatora zatrudnionego przy przetwórstwie z tworzyw sztucznych są podobne jak przy przerobie mieszanek gumowych. Podstawowym zadaniem operatora specjalisty maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych jest produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych. Produkcja z zastosowaniem tych materiałów odbywa się przy użyciu kalandrów, pras, wytłaczarek i wtryskarek i polega na przygotowaniu surowców, odpowiednich form, wypełnieniu ich materiałem i uformowaniu żądanego wyrobu. Przedstawione czynności są w różnym stopniu zautomatyzowane i przy pełnej automatyzacji praca operatora ogranicza się do nadzoru.

Maszyny i urządzenia oraz czynności operatora zatrudnionego przy przerobie mieszanek gumowych są podobne jak przy przetwórstwie z tworzyw sztucznych. W wyniku przeprowadzenia wielu operacji, z których najważniejsza jest wulkanizacja powstaje gotowy wyrób gumowy lub ebonitowy. Wulkanizacja jak i poprzedzające ją procesy są w różnym stopniu zautomatyzowane i w skrajnych przypadkach praca operatora sprowadza się jedynie do zaprogramowania, kontroli pracy urządzenia, kontroli form oraz załadunku wyrobu z mieszanki gumowej na podajnik.

Czynności zamykające proces produkcji to usuwanie nadlewek z gotowych wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Do tej operacji stosuje się narzędzia proste, takie jak pilniki i noże. W wielu przypadkach znajdują zastosowanie także szlifierki, tokarki lub frezarki. Operacje wykończeniowe obejmują również czynności klejenia, zgrzewania, kompletowania wyrobu itp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę