Doradca 2000 - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii


Nagłówek

Doradca 2000

Aparatowy procesów chemicznych

Kod: 813101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Głównym zadaniem pracy aparaturowego procesów chemicznych i produkcji chemikaliów, zwanego również operatorem, jest wytwarzanie w wyniku procesów chemicznych lub fizykochemicznych różnego rodzaju wyrobów powszechnego zastosowania, jak również półproduktów, które są przetwarzane w dalszych etapach procesu produkcji zarówno w przemyśle chemicznym, jak i w pozostałych gałęziach przemysłu.

W zawodzie tym istnieje bardzo rozgałęziona specjalizacja do tego stopnia, że bez dodania określenia czynności czy wyrobu, jaki wykonuje operator, trudno cokolwiek powiedzieć o jego pracy. Ponadto pod określeniem operacji kryje się nieraz kilka czynności, jakie należy wykonać, aby otrzymać żądany wyrób. Niemniej jednak w zadaniach i czynnościach wykonywanych przez aparaturowego procesów chemicznych i produkcji chemikaliów można wyodrębnić ogólnie podstawowe procedury, które każdy operator musi wykonać w procesie produkcyjnym. Do nich można zaliczyć: przygotowanie do eksploatacji, nadzór nad pracą, zatrzymywanie i konserwacja aparatury i urządzeń. Podobnie jest z przygotowaniem materiałów i ich przetwarzaniem w procesie produkcyjnym. Większa różnorodność występuje w przypadku stosowanej aparatury, która w bardzo dużym, a nawet wielkim stopniu zależy od produktu finalnego. Jednak i tu zachodzi pewne podobieństwo urządzeń i maszyn stosowanych zwłaszcza w początkowych etapach produkcji. Tak więc każdy aparaturowy może się spotkać ze zbiornikami, mieszalnikami, młynami, pompami itp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę