Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji

Kod: 754401
Inna nazwa zawodu: pracownik DDD

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

Nie ma problemu z przekwalifikowaniem się osób z wykształceniem nawet bardzo odbiegającym od biologicznego czy chemicznego, organizowane są bowiem liczne kursy dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji, na których w krótkim czasie można zdobyć niezbędną wiedzę. Osoby w starszym wieku bez przeszkód mogą podjąć pracę w tym zawodzie, i jest to częsta praktyka. Górna granica wieku, w którym można podjąć pracę w tym zawodzie, nie jest określona.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę