Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji

Kod: 754401
Inna nazwa zawodu: pracownik DDD

Wymagania psychologiczne

Praca w zawodzie dezynsektora to zajęcie dla osób samodzielnych, umiejących organizować sobie własną pracę. Samemu trzeba dotrzeć do klienta, dobrze się zaprezentować i skłonić do zamówienia usługi. Konieczna jest więc umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi i zdolność przekonywania. Kiedy jest się właścicielem małej firmy, bardzo przydają się umiejętności kierownicze - osoba taka jest zdana na własne zdolności menedżerskie.

Kandydat do zawodu musi zdawać sobie sprawę, że podczas pracy będzie miał kontakt z owadami, gryzoniami i substancjami zakaźnymi oraz że jego praca może przebiegać w trudnych warunkach środowiskowych: w piwnicach, na strychach, w magazynach, szpitalach.

Ponieważ dezynsektor ma do czynienia z chemikaliami, musi mieć zdolność do rozróżniania kolorów. Przydaje mu się umiejętność widzenia o zmroku, gdy trutki trzeba rozkładać w źle oświetlonych pomieszczeniach. Przydatna jest także spostrzegawczość: podczas przeprowadzania deratyzacji należy odnaleźć wcześniej wyłożone trutki. Ważny jest również zmysł równowagi: upadek na rozłożone wcześniej chemikalia może być bardzo niebezpieczny dla zdrowia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę