Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji

Kod: 754401
Inna nazwa zawodu: pracownik DDD

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Możliwości awansu w zawodzie dezynsektora są niewielkie i zależą od wielkości firmy, w której jest się zatrudnionym. Ponieważ jednak większość firm świadczących usługi DDD to niewielkie, kilkuosobowe spółki, dezynsektor może być w nich zatrudniony w charakterze pracownika. Założenie własnej firmy jest równoznaczne z awansowaniem na kierownika. Sposobem na podniesienie pozycji zawodowej jest dokształcanie się na specjalistycznych kursach, czytanie fachowej prasy (przeważnie obcojęzycznej) oraz nauka języków obcych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę