Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji

Kod: 754401
Inna nazwa zawodu: pracownik DDD

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Praca dezynsektora zaliczana jest do średnio ciężkich. Kandydat do zawodu powinien mieć dobry wzrok, ponieważ praca często wykonywana jest w warunkach niedostatecznego oświetlenia (korytarze piwniczne itp.).

Przeciwwskazaniami do tej pracy są uczulenia na związki chemiczne oraz choroby prowadzące do zaburzeń równowagi i utraty świadomości np. padaczka. Uczulenia są szczególnie uciążliwe dla osoby mającej tak częsty kontakt z chemikaliami.

W zawodzie dezynsektora nie zatrudnia się osób niepełnosprawnych, gdyż praca wymaga od wykonawcy sprawności zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Kontakt z niebezpiecznymi dla zdrowia, a nawet życia chemikaliami stawia poczucie odpowiedzialności na ważnym miejscu pośród pożądanych cech psychologicznych.

Chętniej zatrudniani są mężczyźni, ponieważ praca ta wymaga dużej odporności, a niekiedy siły fizycznej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę