Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji

Kod: 754401
Inna nazwa zawodu: pracownik DDD

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Nie ma szczególnych wymagań odnośnie wykształcenia. Z reguły wystarczy ukończenie szkoły podstawowej, choć łatwiej wykonywać pracę dezynsektora, kiedy ma się ukończoną także szkołę średnią. Z pewnością jednak najbardziej korzystne jest wykształcenie chemiczne lub biologiczne, które pozwala na lepsze rozumienie właściwości stosowanych środków chemicznych czy obyczajów zwierząt, co jest szczególnie ważne w pracy deratyzatora. Mimo to w zawodzie dobrze dają sobie radę osoby przekwalifikowujące się z bardzo odległych specjalności. Można się dokształcać na kursach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD. Kandydat do wykonywania tego zawodu powinien posiadać prawo jazdy kategorii B; jest to wygodne przy wyjazdach służbowych. Powinien też mieć przynajmniej bierną znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, ponieważ większość preparatów do dezynsekcji jest importowana i opatrzona obcojęzycznymi ulotkami.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę