Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kaletnik

Kod: 753702
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

Wiek nie jest kryterium decydującym o zatrudnieniu pracownika. Bardziej liczą się umiejętności, chęć do pracy i walory osobiste, takie jak pracowitość, solidność, uczciwość. Największe szanse znalezienia pracy mają osoby w pełni sił (do 40 lat), sprawne, wszechstronnie przygotowane, z praktyką. Zawód ten jest dostępny w takim samym stopniu dla mężczyzn i kobiet, jednak obsługą maszyn kaletniczo- garbarskich zajmują się głównie mężczyźni.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę