Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kaletnik

Kod: 753702
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania psychologiczne

Cechami niezbędnymi do właściwego wywiązywania się z obowiązków zawodowych są: duża zręczność rąk i palców, dokładność i staranność w wykonywaniu wszystkich czynności (tak ręcznych jak i maszynowych), cierpliwość i odporność na monotonię pracy (wykonywanie prostych, powtarzających się czynności) oraz brak kontaktu z innymi pracownikami (chałupnik). Potrzebne są także spostrzegawczość, która może zapobiec awarii maszyn i zepsuciu wyrobu, gospodarność, umiejętność podporządkowania się przełożonym oraz szczegółowym normom i instrukcjom wykonywania pracy. Wiele czynności (przygotowanie wykrojów, obsługa maszyn) wymaga pełnej koordynacji wzrokowo -ruchowej, a dobór skór umiejętności rozróżniania barw i odcieni. Chałupnik powinien mieć umiejętność samodzielnego organizowania pracy i gospodarowania swoim czasem. Właścicielowi małego zakładu potrzebne są przede wszystkim samodzielność, łatwość nawiązywania kontaktów i współpracy, zdolności menedżerskie, umiejętność sprawnego liczenia i zapamiętywania dużej ilości informacji, podzielność uwagi. Przydatne mogą być w tym zawodzie zdolności i zainteresowania techniczne, upodobanie do majsterkowania i robótek ręcznych. Kaletnik powinien też umieć praktycznie wykorzystać wiedzę o specjalistycznych materiałach, maszynach i technologiach.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę