Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kaletnik

Kod: 753702
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Możliwości awansu w tym zawodzie są ograniczone. W dużych zakładach można awansować na stanowisko brygadzisty, mistrza, kierownika działu (krajalnia, szwalnia, montaż), a nawet prezesa spółdzielni, jednak często z braku wolnych stanowisk trudno jest zostać nawet mistrzem. Poza tym coraz częściej ze stanowiska mistrza mogą wyżej awansować tylko osoby z wykształceniem co najmniej średnim. W małych, prywatnych pracowniach, zatrudniających po kilku pracowników możliwy jest tylko awans finansowy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę