Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kaletnik

Kod: 753702
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Praca kaletnika nie wymaga dużego wydatku energetycznego i zaliczana jest do prac lekkich. Charakterystyczne są dla niej czynności, takie jak stanie, siedzenie, manipulowanie. WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE W TYM ZAWODZIE W DUŻYM STOPNIU ZALEŻĄ OD ZAJMOWANEGO STANOWISKA. PRZY OBSŁUDZE MASZYN MOGĄ PRACOWAĆ TYLKO OSOBY W PEŁNI SPRAWNE FIZYCZNIE, PSYCHICZNIE I MOTORYCZNIE, Z PRAWIDŁOWO ROZWINIĘTYM UKŁADEM KOSTNO -STAWOWYM, MIĘŚNIOWYM, DOBRYM SŁUCHEM. Przeciwwskazaniami do klejenia wyrobów są uczulenia, padaczka, niektóre choroby psychiczne, zaburzenia krzepliwości krwi (kontakt z rozpuszczalnikami i składnikami klejów, szczególnie butaprenu, szybko pogarsza stan chorych). Inne przeciwwskazania do pracy w kaletnictwie to: zaburzenia świadomości i równowagi oraz cukrzyca insulinowa (kontakt z maszynami), choroby kręgosłupa (praca wykonywana jest w dużej mierze w pozycji siedzącej, pochylonej), zaburzenia krążenia, gruźlica, choroby skóry rąk, płaskostopie i żylaki (tam, gdzie konieczna jest pozycja stojąca).Wyrobem galanterii skórzanej od wielu lat zajmują się zatrudnione w spółdzielniach inwalidów osoby niepełnosprawne - głuchoniemi, niedosłyszący, osoby z lekkim niedorozwojem umysłowym, w okresie remisji chorób psychicznych, z niedowładem kończyn dolnych. Stanowiska, na których mogą pracować za każdym razem są dobierane indywidualnie, stosownie do rodzaju i zaawansowania schorzenia. Niektóre czynności (montaż, szycie ręczne) mogliby wykonywać także chorzy na epilepsję lub osoby na wózkach. Wymaga to jednak specjalnego przygotowania stanowiska (odpowiedniej szerokości przejścia, specjalne fotele dla epileptyków).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę