Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kaletnik

Kod: 753702
Inna nazwa zawodu: nie występują

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy Kaletnik może wykonywać swoją pracę w pracowniach i magazynach prywatnych zakładów rzemieślniczych (czasem ulokowanych na zapleczu sklepu kaletniczego), spółdzielni kaletniczych i spółdzielni inwalidów lub we własnym mieszkaniu, gdzie zainstalowany jest warsztat pracy chałupnika. Pracuje w dobrze oświetlonych mieszanym światłem, wentylowanych pomieszczeniach (modelarnia, krajalnia), w hałasie nie przekraczającym dopuszczalnych norm (obsługa maszyn).Może mieć do czynienia z intensywnymi zapachami klejów i rozpuszczalników oraz ich toksycznymi składnikami, ostrymi materiałami (drut, skuwki, nity), ruchomymi lecz zwykle dobrze osłoniętymi częściami maszyn (prasy, wały, koła, silniki),prądem elektrycznym do 1 kV, a przy obsłudze liniarek i zgrzewarek z podwyższoną temperaturą powietrza. Obecność w miejscu pracy dużej ilości materiałów łatwopalnych i palnych (skóra, papier, tektura, kleje) wymaga rygorystycznego przestrzegania przepisów bhp. Na wszystkich stanowiskach pracownicy używają ubrań roboczych (fartuchy i spodnie), zabezpieczających przed zabrudzeniem, a przy obsłudze maszyn zatyczek do uszu przeciwko hałasowi lub maseczek ochronnych (klejarki). Zagrożenia dla zdrowia związane z wykonywaniem zawodu to: urazy związane z obsługą maszyn (nawet zmiażdżenia rąk), ukłucia i zranienia, płaskostopie, żylaki, choroby kręgosłupa (przy siedzącej, pochylonej pozycji), zwyrodnienia stawów łokciowych, osłabienie wzroku (szwacze). Kontakt z klejami (zastępowanymi coraz częściej przez nowe, nietoksyczne preparaty) może być przyczyną zatruć, nieżytu gardła i krtani oraz zaburzeń psychoneurologicznych (butapren). warunki społeczne Kaletnik może pracować indywidualnie, samodzielnie wykonując powierzoną mu część pracy lub w brygadzie, która wspólnie odpowiada za tempo pracy i jakość przygotowanego wyrobu. Jego kontakty z innymi pracownikami mogą ograniczać się do przyjęcia surowca i oddania gotowego wyrobu (chałupnik, który pracuje w domu). warunki organizacyjne Kaletnik pracuje średnio 8 godzin, na jedną zmianę (w godz.700 -1500, a w pracowniach prywatnych także w godzinach otwarcia należącego do nich sklepu), tylko w dni powszednie, według stawek godzinowych lub na dniówki. W prywatnych pracowniach może obowiązywać praca w wolne soboty i do 10 godzin dziennie, gdy wymaga tego terminowa realizacja zamówienia. W spółdzielniach pracy inwalidów część wyrobów jest przygotowywana metodą chałupniczą, w czasie dowolnie ustalonym. Zakład pracy dostarcza wówczas narzędzia, surowiec oraz ustala normy jego zużycia, a gotowe wyroby odbiera w ustalonym terminie (codziennie, co 2 tygodnie itp.). Osoby niepełnosprawne pracują w czasie skróconym zależnie od grupy inwalidzkiej. Praca kaletnika ma charakter rutynowy, polega na wykonywaniu głównie nieskomplikowanych, powtarzających się i dokładnie ustalonych czynności. Pracownicy odpowiadają finansowo za powierzone im materiały i urządzenia oraz za jakość wyrobów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę