Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kaletnik

Kod: 753702
Inna nazwa zawodu: nie występują

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Kaletnikiem można zostać po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej lub zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w tej specjalności. Prywatne pracownie galanteryjne zatrudniają także młodocianych pracowników, absolwentów szkoły podstawowej, którzy jednocześnie uczą się i pracują. Także osoby dorosłe, które podjęły pracę bez żadnego przygotowania mogą po 2. latach praktyki ubiegać się o uprawnienia czeladnicze, a po 5. latach o mistrzowskie, jeśli zdadzą egzamin teoretyczny i praktyczny w Izbie Rzemieślniczej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę