Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kaletnik

Kod: 753702
Inna nazwa zawodu: nie występują

PrzeciwwskazaniaI. Sprawność kończyn dolnych
Sprawność kończyn dolnych : Nie dotyczy


II. Sprawność kończyn górnych
Zręczność rąk : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Zręczność palców : Zaburzenia dużego stopnia


III. Sprawność narządów zmysłów
Słuch : Nie dotyczy
Wzrok : Zaburzenia dużego stopnia
Węch : Nie dotyczy
Smak : Nie dotyczy
Równowaga : Zaburzenia dużego stopnia


IV. Sprawności sensomotoryczne
Rozróżnianie barw : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Widzenie stereoskopowe : Zaburzenia dużego stopnia
Koordynacja wzrokowo-ruchowa : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Percepcja kształtów : Zaburzenia dużego stopnia


V. Sprawność podstawowych układów fizjologii człowieka
Krążenia : Nie dotyczy
Oddechowego : Nie dotyczy
Nerwowego : Zaburzenia dużego stopnia
Mięśniowego : Nie dotyczy
Mięśniowego : Nie dotyczy
Kostno-stawowego : Zaburzenia dużego stopnia


VI. Sprawności psychiczne człowieka
Upośledzenie umysłowe : Lekkie
Zaburzenia nerwicowe : Nie dotyczy


VII. Cechy ogólne
Budowa ciała : Nie dotyczy
Ogólna wydolność fizyczna : Nie dotyczy
Sprawność ekspresji werbalnej : Nie dotyczy


VIII. Inne czynniki
Nosicielstwo chorób zakaźnych : Nie dotyczy
Zniekształcenia, problemy z wyglądem : Nie dotyczy

- częściowym lub całkowitym wyeliminowaniu zadań i czynności zawodowych wymagających wysokiej sprawności rozróżniania barw Sprawności psychiczne - zaburzenia nerwicowe: - odpowiednim wyborze zadań i czynności zawodowych możliwych do wykonania przez osobę upośledzoną w stopniu lekkim Wyrobem galanterii skórzanej od wielu lat zajmują się zatrudnione w spółdzielniach inwalidów osoby niepełnosprawne - głuchoniemi, niedosłyszący, osoby z lekkim niedorozwojem umysłowym, w okresie remisji chorób psychicznych, z niedowładem kończyn dolnych. Stanowiska, na których mogą pracować za każdym razem są dobierane indywidualnie, stosownie do rodzaju i zaawansowania schorzenia. Niektóre czynności (montaż, szycie ręczne) mogliby wykonywać także chorzy na padaczkę lub osoby na wózkach. Wymaga to jednak specjalnego przygotowania stanowiska (odpowiedniej szerokości przejścia, specjalne fotele dla epileptyków).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę