Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Garbarz skór

Kod: 753501
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Garbarz skór zajmuje się garbowaniem (wyprawianiem) skór bez włosa i skór futerkowych. Na garbowanie składają się procesy mechaniczne (odkrawanie, krojenie, struganie) i chemiczne (wapnienie, odwapnianie, wytrawianie, piklowanie, garbowanie chromowe, roślinne, glicerynowe, formaldehydowe lub metodami kombinowanymi).

Wstępnym zadaniem garbarza jest przygotowanie skór do garbowania. Polega to na okrawaniu części skór, które są zbędne przy dalszych operacjach. Następnie trzeba wykonać dwojenie - przekroić skórę w poprzek, dzieląc ją na skórę licową i dwoinę. Na tym etapie pracy garbarz wykorzystuje takie narzędzia i maszyny, jak: cytroki, odmięśniarki, wirówki, dwojarki.

Potem odbywa się garbowanie - proces moczenia i obróbki chemicznej skór. Garbarz przygotowuje kąpiele w poszczególnych fazach procesu, stosując odpowiednie środki chemiczne i posługując się odpowiednimi narzędziami (bębny garbarskie). Po procesie garbowania, skóry układane są na beczkowózkach. Po odcieknięciu nadmiaru kąpieli (substancji chemicznych zmiękczających i uodporniających skórę) wykonuje się dalszą obróbkę: wyżymanie, suszenie, wygładzanie, struganie, szlifowanie, trocinowanie. Następnie garbarz układa skóry na specjalnych ławach i rozkraja, posługując się nożem. Tak przygotowane półfabrykaty są oceniane pod kątem ich przydatności - sortowane. W zależności od stanu skóry, ocenianych przez sortowacza półfabrykatów, jej wad i usterek, skóra jest kwalifikowana na odpowiednie wyroby, np. obuwie lub wyroby galanteryjne. Zgodna z zamówieniem klienta musi też być grubość skóry - osiąga się ją za pomocą strugarek, maszyn o spiralnych nożach.

Do zadań garbarza należy nadzorowanie prowadzonych procesów, kontrolowanie parametrów technologicznych (temperatury, stężenia roztworów), ocenianie skór i ewentualne kwalifikowanie półwyrobów do poprawki.

Garbarz zajmuje się również wykańczaniem skór - nakłada powłoki kryjące, natłuszcza, prasuje i maluje skóry (za pomocą agregatu malowniczego). Jeśli garbowane były skóry futerkowe, wykonuje się jeszcze czesanie i trzepanie włosa, strzyżenie, prasowanie i apreturowanie (tzn. nadawanie gładkości, elastyczności i połysku) włosa, barwienie. Wykorzystywane są przy tym czesarki, strzyżarki, epilerki (do usuwania lub zestrzygania wystających sztywnych włosów).

Zadaniem garbarza jest również przygotowywanie narzędzi, maszyn i urządzeń do pracy, regulowanie, czyszczenie i konserwowanie maszyn.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę