Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Krojczy

Kod: 753202
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Głównym celem pracy krojczego jest wykrojenie elementów lub całych wyrobów odzieżowych z przygotowanego materiału.

Krojczy zatrudniony na stanowisku rysowacza układa i obrysowuje kredką części wykrojów według szablonów.

Krojczy - wykrawacz elementów odzieży wykrawa obrysowane wcześniej części za pomocą noży z silnikiem elektrycznym. Obcina duże fragmenty materiału ułożonego warstwowo, by po spięciu klamrami przenieść je na stół pod stabilny nóż, gdzie zgodnie z przypiętym szablonem tnie dokładnie kształt każdego wykroju. Wycina jednocześnie kilkadziesiąt części, np. rękawów, przodów. Zwraca uwagę na łuki, ostre kąty, punkty połączeń dwóch wykrojów, zaszewki. Dba, by nie uległy przesunięciu warstwy materiału (bywają śliskie jak np. jedwab). Spina je metalowymi klamrami.

Krojczy - kompletowacz elementów odzieży składa pojedyncze części wykrojów w sztuki odzieży. Liczy każdą pojedynczą część, numeruje, wiąże razem, potem zaś łączy w komplety, by wózkiem przewieźć je do szwalni. W dużych firmach stanowiska te są oddzielone, w mniejszych połączone w zależności od potrzeb właściciela.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę