Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Krawiec

Kod: 753105
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Krawiec konstruuje i szyje odzież lekką, ciężką lub skórzaną. Krawiec pracuje w małych zakładach usługowych szyjąc odzież miarową na indywidualne zamówienie lub szyje odzież konfekcyjną według przeciętnych wymiarów w zakładach przemysłu odzieżowego.

Krawiec w małym zakładzie jest odpowiedzialny za uszycie ubioru od momentu otrzymania zlecenia do momentu odbioru gotowej sztuki; w większych zakładach większość zadań jest rozdzielana między różnych pracowników.

Krawiec szyjący odzież miarową najpierw zdejmuje wymiary z klienta i omawia fason ubioru; w miarę potrzeby doradza klientowi model najbardziej odpowiedni do jego figury i stylu. Następnie przygotowuje formy odzieży na papierze, przygotowuje szablony i wykrawa w materiale poszczególne elementy odzieży. Po wykrojeniu zszywa wszystkie części. W trakcie szycia dokonuje dwóch, trzech przymiarek, dopasowując odzież do figury klienta. Podczas pracy posługuje się przede wszystkim podstawową maszyną szwalniczą tzw. stebnówką; część czynności wykonywana jest ręcznie - zwłaszcza prace wykończeniowe. Gotowy ubiór jest prasowany.

Krawiec w zakładzie przemysłu odzieżowego jest odpowiedzialny za fragment procesu produkcji odzieży i może zajmować różne stanowiska. Krawiec może pracować we wzorcowni, gdzie na stanowisku krawca modelarza opracowuje według danego projektu formy odzieży i wykrawa elementy ubioru według przeciętnych wymiarów. Coraz częściej na tym stanowisku wykorzystuje się komputer.

Z krawcem modelarzem ściśle współpracuje krawiec specjalista, który z przygotowanych elementów szyje pierwowzór ubioru jako propozycję projektanta do produkcji konfekcyjnej. Pierwowzór po poprawkach zostaje przeszyty na tzw. wtórowzór - model zatwierdzony do produkcji konfekcyjnej. W tym dziale wiele prac wykonuje się ręcznie i przy użyciu podstawowej maszyny szwalniczej.

Wtórowzór jest podstawą pracy krawca, który w dziale przygotowania produkcji pracuje przy opracowywaniu dokumentacji procesów produkcyjnych.

Krawiec pracuje również w krojowni, gdzie wykonuje i kieruje operacjami związanymi z przygotowaniem do krojenia i samym krojeniem materiałów odzieżowych. W tym dziale wykorzystuje się maszyny krojcze, krajarki, wykrojniki itp.

Innym miejscem pracy krawca jest szwalnia, w której krawiec uczestniczy w wykonywaniu i kierowaniu operacjami szycia, sklejania i prasowania. W tym dziale krawiec wykorzystuje takie maszyny jak stebnówka, maszyny specjalne jak dziurkarki, pikówki, overlocki, zgrzewarki itd. oraz maszyny prasowalnicze - np. prasy parowe, elektryczne.

Krawiec pracuje również w wykończalni, gdzie m.in. przyszywane są metki do ubrań, a także w dziale kontroli jakości jako brakarz - oceniając jakość wyrobu i kwalifikując go do odpowiedniej jakości.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę