Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kapelusznik-czapnik

Kod: 753103
Inna nazwa zawodu: modysta, modystka

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

W zawodzie kapelusznika mogą podjąć pracę również osoby starsze, pod warunkiem jednak, że mają uzdolnienia manualne, ogólnie dobry stan zdrowia, szczególnie dobry wzrok. Jeśli mają pewną praktykę, mogą to być również osoby, które przekroczyły 50 rok życia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę