Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kapelusznik-czapnik

Kod: 753103
Inna nazwa zawodu: modysta, modystka

Zadania i czynności

Kapelusznik – nazwa ta przed wojną określała rzemieślnika wyrabiającego tylko kapelusze męskie. Obecnie jest wypierana i zastępowana słowem modysta, modystka. Oznaczają one osobę wytwarzającą zarówno męskie jak i damskie kapelusze.

Głównym celem pracy kapelusznika jest ręczne i maszynowe wykonywanie kapeluszy, na podstawie własnego projektu lub fotografii z żurnali. W pracy używa się metalowych lub drewnianych form w zależności od rodzaju stosowanego surowca. Surowcem podstawowym jest filc, ale używa się również tkaniny, dzianiny, skóry, słomę, futra, tworzywa sztuczne.

W zawodzie kapelusznika możemy wyróżnić trzy podstawowe specjalizacje:

Modelarz – sporządza rysunek projektu kapelusza według własnego pomysłu lub na podstawie modeli z żurnali. Proponuje surowiec potrzebny do wykonania kapeluszy i ocenia go pod względem cech fizycznych, chemicznych i użytkowych. Gdy model jest w ten sposób przygotowany dalsze czynności przejmuje kapelusznik krojczy. Do jego zadań należy skrojenie formy, podszewki, dodatków dekoracyjnych, zaparzenie i wygładzenie filcu, modelowanie rond, suszenie w suszarniach lub żelazkiem, obcinanie i wyrównywanie brzegów. O ile wymaga tego fason kapelusza – niezbędne jest również wykonanie wszelkich czynności związanych z szyciem. Zajmuje się tym kapelusznik szwacz, który zszywa i przyszywa materiały, podszewki, futra. Gotowy produkt obszywa lamówkami, wstążkami i innymi dodatkami ozdobnymi.

Kapelusznik oprócz wykonywania nowych kapeluszy, zajmuje się również renowacją (odświeżaniem lub przerabianiem) używanych już nakryć głowy. W zależności od sugestii klienta czyści, zmienia fason, wymienia ozdoby i potniki. Jeszcze innym zadaniem kapelusznika jest wykonywanie stroików (np. ślubnych, komunijnych) z metalowych lub plastikowych drucików, kwiatków i tiulu.

Do codziennych czynności, bezpośrednio związanych z wytworzeniem produktu, dochodzą jeszcze prace związane z przygotowaniem stanowiska pracy tj. sprawdzanie stanu technicznego urządzeń (wieloczynnościowych maszyn do szycia, aparatów do suszenia, formowania, nawilżania i prasowania), konserwacja i czyszczenie maszyn.

Mimo istnienia specjalizacji kapelusznik pracujący w zakładach usługowych potrafi i praktycznie wykonuje wszystkie prace związane z szyciem kapeluszy, począwszy od skonstruowania formy a na przybraniu gotowego kapelusza skończywszy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę