Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kapelusznik-czapnik

Kod: 753103
Inna nazwa zawodu: modysta, modystka

Wymagania psychologiczne

Ze względu na główny cel pracy kapelusznika, jakim jest wykonanie kapelusza, cechą pożądaną w tym zawodzie jest posiadanie zmysłu estetycznego oraz pewnych umiejętności plastycznych, połączonych ze sprawnością rąk i dobrym wzrokiem.

Ponieważ kapelusz jest w pewnej mierze małym dziełem artystycznym, potrzebna jest wyobraźnia, pewna doza fantazji i pomysłowości. Przy szyciu i przy pracach zawiązanych z dekorowaniem kapelusza przydaje się dokładność i cierpliwość.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę