Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kapelusznik-czapnik

Kod: 753103
Inna nazwa zawodu: modysta, modystka

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

W zawodzie kapelusznika praktycznie nie ma większych możliwości awansu rozumianego jako osiąganie coraz wyższych stopni w hierarchii organizacyjnej. Awans może jednak dotyczyć sytuacji, gdy kapelusznik zatrudniony w zakładzie pracy zostaje brygadzistą zespołu. W wypadku rzemieślnika awansem będzie np. założenie przez czeladnika własnego zakładu i zdanie po 6 latach działalności egzaminu mistrzowskiego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę