Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kapelusznik-czapnik

Kod: 753103
Inna nazwa zawodu: modysta, modystka

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Praca w tym zawodzie zalicza się do prac lekkich. Duże znaczenie ma dobra sprawność manualna, sprawność układu kostno-stawowego i układu mięśniowego - ze względu na długotrwałą pracę w pozycji stojącej lub siedzącej. Kapelusznik w swojej pracy styka się z różnymi klejami, futrami, skórami, toteż ważne jest również, aby nie miał skłonności do uczuleń.

Istnieje możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych z dysfunkcją kończyn dolnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę