Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kapelusznik-czapnik

Kod: 753103
Inna nazwa zawodu: modysta, modystka

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w tym zawodzie potrzebne jest wykształcenie zawodowe. Można je zdobyć, ucząc się fachu w szkołach rzemiosła. Nauka trwa 3 lata i obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Inną możliwością nauczenia się zawodu jest praktyka w zakładzie rzemieślniczym, pod kierunkiem mistrza mającego ukończony kurs pedagogiczny. Praktyka trwa 3 lata i kończy się egzaminem czeladniczym, zdawanym przed komisją w Izbie Rzemieślniczej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę