Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Grzyboznawca

Kod: 751501
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

W zawodzie klasyfikatora żywności (z wyjątkiem klasyfikatora ryb) mogą podjąć pracę również osoby starsze, jeżeli mają doświadczenia w tego rodzaju pracy oraz dobry stan zdrowia. Górna granica wieku dla tych osób to 50 lat.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę