Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Grzyboznawca

Kod: 751501
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania psychologiczne

Istotnymi cechami umożliwiającymi sprawne wykonywanie zawodu są: spostrzegawczość, dokładność, systematyczność, odporność psychiczna oraz szybkość adaptacji do zmiennych warunków pracy, zwłaszcza w pracy na statkach-przetwórniach. Osoby tam zatrudnione muszą dodatkowo być odporne na stres spowodowany rozłąką z najbliższymi oraz niebezpieczeństwem pracy na morzu. Ważne są sprawne ręce i palce, szybki refleks, zdolność koncentracji uwagi jak również gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach (odchody ptaków, zwierząt, specyficzny zapach ryb itd.).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę