Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Grzyboznawca

Kod: 751501
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Praca w zawodzie klasyfikatora jest pracą średnio ciężką, wymagającą ogólnie dobrego stanu zdrowia oraz dobrej sprawności ruchowej. Ponadto od kandydata do zawodu klasyfikatora wymagane są prawidłowo rozwinięte zmysły, głównie: wzroku, dotyku, węchu i smaku. Przeciwwskazaniem bezwzględnym do podjęcia pracy w zawodzie klasyfikatora żywności jest nosicielstwo chorób zakaźnych, dysfunkcja kończyn, zaś względnym jest skłonność do uczuleń, słabo rozwinięte zmysły. Zawód klasyfikatora żywności z uwagi na uciążliwości pracy (potrzeba częstych wyjazdów, praca w pozycji stojącej, praca ze zwierzętami mogącymi stanowić zagrożenie życia w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi) nie daje możliwości zatrudnienia niepełnosprawnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę