Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Grzyboznawca

Kod: 751501
Inna nazwa zawodu: nie występują

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy Klasyfikator pracuje głownie w magazynach surowcowych, zlokalizowanych w punktach skupu lub zakładach przemysłu spożywczego różnych branż. Miejscem pracy klasyfikatora mogą być również statki-przetwórnie, gdzie odbywa się najczęściej klasyfikacja ryb. Utrudnieniem w pracy klasyfikatora bywają warunki atmosferyczne (słoty, mrozy, śnieżyce) oraz nieprzyjemne zapachy, których źródłem są głównie odchody ptactwa i zwierząt rzeźnych oraz ryby, przede wszystkim morskie. Specyficzne warunki pracy panują na statkach-przetwórniach. Zajęcia załogi zmieniają się według ustalonego wcześniej planu, każdy jej członek wykonuje różne czynności, bierze udział w różnych stadiach procesu technologicznego. Pomieszczenia statku-przetwórni oświetlone są światłem naturalnym lub sztucznym, a także wyposażone są w urządzenia wentylacyjne. Panuje tam duża wilgotność, a miejscowo może wystąpić przesycenie parą oraz podwyższona temperatura. warunki społeczne Klasyfikator żywności wykonuje swoją pracę samodzielnie (praca indywidualna), choć kontakty z ludźmi są w niej intensywne (np. z plantatorami, hodowcami żywca rzeźnego). warunki organizacyjne Czas pracy klasyfikatora jest na ogół zmienny (z wyjątkiem stałych godzin pracy w zakładach przetwórczych). W wypadku pracy wyjazdowej, w tym pracy na statkach-przetwórniach, praca niejednokrotnie trwa znacznie więcej godzin niż limit czasu pracy określony kodeksem pracy. Czas pracy klasyfikatora ryb określa regulamin rejsu dalekomorskiego, trwającego od 150–180 dni. Osoba pracująca w tym zawodzie może pełnić funkcje zarówno podwładnego jak i kierownika. Może też być niezależna organizacyjnie (w punkcie skupu). Większość czynności wykonywanych przez klasyfikatora żywności jest zrutynizowana.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę