Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Grzyboznawca

Kod: 751501
Inna nazwa zawodu: nie występują

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Kandydata do podjęcia pracy w tym zawodzie musi mieć zasadnicze wykształcenie zawodowe, daje szkoła zasadnicza, kształcąca w zawodach: drobiarz, młynarz, aparatowy przetwórstwa mięsnego i owocowo-warzywnego, operator przetwórstwa rybnego oraz operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego ze specjalizacjami: cukrownictwo, przetwórstwo owocowo-warzywne, zbożowe, jajczarsko-drobiarskie, rybne, ziemniaczane oraz surowców olejarskich. Zasadnicze przygotowanie zawodowe upoważniające do pracy klasyfikatora można uzyskać również kończąc 4-letnie liceum zawodowe o specjalności operator procesów technologicznych przemysłu spożywczego. Oto wykaz specjalności, które uczone są w szkołach zawodowych na terenie kraju: aparatowy browarnictwa – 2 szkoły MEN i 1 szkoła MRiGŻ, aparatowy drobiarstwa przemysłowego – 7 szkół MEN, aparatowy przetwórstwa mięsnego – 116 szkół MEN i 8 szkół MRiGŻ, aparatowy przetwórstwa owocowo-warzywnego– 43 szkoły MEN i 13 szkół MRiGŻ, młynarz – 3 szkoły MEN, operator procesów technologicznych w przemyśle spożywczym – 14 szkół MEN, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego – 6 szkół MEN i 6 szkół MRiGŻ,

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę