Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Grzyboznawca

Kod: 751501
Inna nazwa zawodu: nie występują

Polecana literatura

Baraniak B., Pardo B. (red.): Dokumentacja programowa w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego (część wspólna i specjalizacyjna). Warszawa-Brwinów: MRiGŻ, CDiEwR, 1992, 1993 Klasyfikacje zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego z 1978, 1982, 1986, 1988, 1993 r. (Dz. Ustaw lub Zarządzenia MOiW oraz MEN z odpowiednich lat) Klasyfikacja zawodów i specjalności, IPiSSocj. Warszawa, 1993 Opisy zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego, IKZ, Warszawa 1988 Informator o szkołach rolniczych i spożywczych, CDiEwR, Warszawa-Brwinów 1993 Informator o szkołach zawodowych, WSiP, Warszawa 1989

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę