Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Piekarz

Kod: 751204
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

Ostatnia aktualizacja - 09.2009

 

W tym zawodzie obecnie stosunkowo łatwo znaleźć pracę osobom dorosłym. Bardzo często przy zatrudnianiu pracodawcy nie mają wymagań odnośnie wieku. Dlatego też osoby mające dłuższą przerwę w pracy i będące w przedziale wiekowym 31-40 lat mogą liczyć na podjęcie pracy, choć i w wieku późniejszym szansa taka również istnieje. Zawód piekarza należy do zawodów często spotykanych, ale obecnie obserwuje się spadek zainteresowania młodych ludzi podjęciem kształcenia w tym zawodzie. W niektórych regionach kraju mogą wystąpić problemy z naborem do szkół przygotowujących do wykonywania tego zawodu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę