Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Piekarz

Kod: 751204
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Możliwość awansu w zawodzie piekarza zależy od wykształcenia, umiejętności i osobowości. Droga do awansu jest bardzo różna i jest indywidualną sprawą każdego absolwenta. Zwykle piekarz, bez względu na wykształcenie, zaczyna pracę od stażu, który trwa około 3 miesięcy. W tym czasie przełożony ocenia umiejętności i predyspozycje stażysty. Po ukończeniu stażu w zależności od wykształcenia piekarz zostaje na stanowisku robotniczym lub awansuje na stanowisko dozoru technicznego. Awans zależy również od wielkości zakładu. Uzupełnianie wykształcenia i specjalne predyspozycje mogą umożliwić awans aż do dyrektora lub prezesa spółki.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę