Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Piekarz

Kod: 751204
Inna nazwa zawodu: nie występują

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

W tym zawodzie preferowani są mężczyźni w wieku 23-35 lat. W niektórych piekarniach pracują również kobiety ? głównie w bardziej zmechanizowanych. Piekarz powinien mieć co najmniej wykształcenie zawodowe lub podstawowe z kursem czeladniczym oraz praktyką. Najlepiej, jeżeli ukończona szkoła zawodowa jest szkołą piekarską. Piekarz powinien dodatkowo przejść szkolenie bhp. Piekarzem można zostać po ukończeniu szkoły podstawowej i podjęciu nauki w różnych formach: 1. Na poziomie szkoły zasadniczej: a) zasadnicza szkoła zawodowa ? zawód: piekarz b) operator maszyn przemysłu spożywczego ? specjalizacja: produkcja piekarsko- -ciastkarska c) zasadnicza szkoła zawodowa dla młodocianych pracowników: ? nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkole dziennej ? praktyczna nauka zawodu u rzemieślnika przez trzy dni w tygodniu ? zblokowane 4 ? 6-tygodniowe zajęcia teoretyczne zawodowe organizowane w formie kursów 2. Szkolenia dla piekarzy w cechach rzemieślniczych. 3. Na poziomie technicznym (specjalizacja: produkcja piekarsko-ciastkarska): a) technikum 4-letnie b) technikum 5-letnie 4. Na poziomie wyższym

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę