Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Piekarz

Kod: 751204
Inna nazwa zawodu: nie występują

PrzeciwwskazaniaI. Sprawność kończyn dolnych
Sprawność kończyn dolnych : Zaburzenia niewielkiego stopnia


II. Sprawność kończyn górnych
Zręczność rąk : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Zręczność palców : Zaburzenia dużego stopnia


III. Sprawność narządów zmysłów
Słuch : Nie dotyczy
Wzrok : Zaburzenia dużego stopnia
Węch : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Smak : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Równowaga : Zaburzenia dużego stopnia


IV. Sprawności sensomotoryczne
Rozróżnianie barw : Zaburzenia dużego stopnia
Widzenie stereoskopowe : Nie dotyczy
Koordynacja wzrokowo-ruchowa : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Percepcja kształtów : Zaburzenia dużego stopnia


V. Sprawność podstawowych układów fizjologii człowieka
Krążenia : Nie dotyczy
Oddechowego : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Nerwowego : Zaburzenia dużego stopnia
Mięśniowego : Zaburzenia dużego stopnia
Mięśniowego : Zaburzenia dużego stopnia
Kostno-stawowego : Zaburzenia niewielkiego stopnia


VI. Sprawności psychiczne człowieka
Upośledzenie umysłowe : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Zaburzenia nerwicowe : Nie dotyczy


VII. Cechy ogólne
Budowa ciała : Nie dotyczy
Ogólna wydolność fizyczna : Tak
Sprawność ekspresji werbalnej : Nie dotyczy


VIII. Inne czynniki
Nosicielstwo chorób zakaźnych : Niskie
Zniekształcenia, problemy z wyglądem : Nie dotyczy

- ograniczeniu lub wykluczeniu wymagań stanowiska pracy dotyczących sprawności kończyn dolnych - takie zorganizowanie pracy, aby można było wykonywać ją w pozycji siedzącej Ogólnie można stwierdzić, iż w piekarniach przy odpowiedniej organizacji stanowisk pracy mogą pracować ludzie niepełnosprawni. Na niektórych stanowiskach, pod nadzorem, może być zatrudniony człowiek z niedorozwojem umysłowym niewielkiego stopnia (np. na stanowisku piekarza stołowego). Na wszystkich stanowiskach mogą pracować głuchoniemi, niesłyszący, niedosłyszący. Zależy to od ustalenia form porozumiewania się. Piekarzem może być człowiek z lekką dysfunkcją kończyn dolnych, np., utykanie, jeżeli nie przeszkadza to w chodzeniu i staniu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę